Shoqeria  Prestige Bailiff Services  ka bashkëpunim të suksesshëm duke filluar nga fundviti 2010 e në vazhdim me institucione bankare dhe institucione financiare jo bankare:

 

           Tirana Bank është nja nga klientet kryesore të shoqërisë

 

 

        Alpha bank           

                                                

                 EUROTECH CEMENT           

 

       Credins bank             

                                     

                                          Fondi Besa                      

         

     Union bank           

                                               

                 FAF Shoqëria e Pare Financiare 

 

      Veneto bank       

                                                

                         NOA                                        

   
Tirana BankAlpha BankEUROTECH CEMENTCredins bankFondi BesaUnion bankFAF Shoqëria e Pare FinanciareVeneto bankNOA
© andidemiraj@yahoo.com