Çfarë është përmbaruesi privat?

Përmbaruesi privat është person fizik me autorizime publike, i emëruar nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqipërisë për zbatimin të veprimeve përmbarimore sipas ligjit për procedurën përmbarimore.
Përmbaruesi privat ushtron funksionin e tij në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, pa kufizim kompetencash territoriale sipas gjykatave Themelore të bashkive respektive. Përmbaruesi privat e ka për detyrim që me profesionizëm dhe korrektësi të zbatojë ligjin, por gjithmonë duke respektuar të drejtat dhe dinjitetin e të gjitha palëve në procedurë.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *