Çfarë konsiderohet Dokument i Besueshëm?

Përmbarimi me qëllim të realizimit të kërkesës në të holla, caktohet edhe në bazë të dokumentit të besueshëm e të cilët janë:
● Kambialet dhe çeçet me faturë kthyese.
● Ekstraktet e verifikuara nga librat afariste për pagesat e shërbimeve komunale të furnizimit me ujë, energji elektrike dhe bartjen e mbeturinave.
● Faturat.
● Dokumentet që sipas dispozitave ligjore të posaçme, e kanë rëndësinë e dokumenteve publike.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *