Prestige

  • Dyqan me sip.26 m2

Shoqeria Permbarimore “Prestige Bailiff Service” Sh.p.k” zhvillon ankandin e pare per shitjen e pasurise se paluajtshme:
 
1. Dyqan me nr. pasurie nr.5/263, Zk.8220 me sip.26 m2.
 
2. Vendi i ndodhjes Rr.Frosina Plaku, Tirane.
 
3. Cmimi i sendit te paluajtshem qe shitet ka vleren 22,880 ( njezet e dymije e teteqind e tetedhjete) Euro.

4. Ankandi i pare per shitjen e kesaj pasurie zhvillohet ne dt: 30 /04/2014, ora 16:00.
 
E-mail: info@prestige.al
 
Mob: 0696095727
 
Ankandet zhvillohen ne ambjentet e Shoqerise Permbarimore “Prestige ” ne adresen Rruga “Sami Frasheri”, Pall.14 Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, Tirane , Tel: (04) 2274847, e-mail: info@prestige.al.