Prestige

Ligje

Këtu do të gjeni listën e ligjeve bazë të sherbimit permbarimor privat miratuar nga Kuvendi i Republikes se Shqiperise dhe amendimet përkatëse.