Lirim sendi (objekti, toke)

“Pasuri e paluajtshme” është një term i përdorur për të përshkruar pasurinë ose vlerën e një personi që nuk konsumohet ose nuk shkon në mënyrë të menjëhershme dhe nuk përfshihet në qarkullim ekonomik. Kjo mund të përfshijë pasuri të palëvizshme si pronësi tokësore që nuk shiten ose nuk përdoren për të fituar të ardhura, ose investime financiare që mbahen për një kohë të gjatë pa ndryshime.

Pasuria e paluajtshme zakonisht përfshin pronësi të tilla si tokat e paluajtshme, koleksionet e artit, ose instrumentet financiare të investuara për të ardhmen. Kjo është e kundërta e pasurisë që është e lëvizshme dhe përdoret për të fituar të ardhura, si për shembull, inventari i një biznesi, aksionet e tregut të aksioneve, ose ndërtesat e qëndrueshme të një kompanie.

Pasuria e paluajtshme mund të jetë e vlefshme në aspektin e pasurisë së një personi, por ajo nuk ka një vlerë të menjëhershme në tregun e hapur dhe nuk mund të shfrytëzohet lehtësisht për të marrë të ardhura të menjëhershme. Kështu, ndonjëherë është e nevojshme të kujdeseni për menaxhimin e kësaj lloj pasurie në mënyrë që të siguroheni që ajo të ketë një vlerë të qëndrueshme dhe të ruhet në kohë.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *