Si inicohet procedura përmbarimore?!

Procedura përmbarimore mundë të inicohet me propozim të kreditorit kundrejt debitorit dhe/apo debitorëve me qëllim të ekzekutimit të së drejtës së tij, ndërsa caktohet dhe zbatohet nga përmbaruesi privat vetëm në bazë të Dokumentit Përmbarues (Titulli Ekzekutiv) dhe Dokumentit të Besueshëm. Kreditori mundë të jetë person fizik apo subjekt juridik i themeluar sipas ligjit mbi shoqërite tregtare, sikundër që edhe debitor-i/ët mundë të jetë person fizik, juridik dhe/apo publik.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *